5/11/2015

FRIENDSHIP/YEARS AND YEARS/POLYVORE/PICTURES

LT: Kaip likimas netikėtai suveda, lygiai taip pat lengvai gali ir išskirti. Apie draugystę lyg ir neteko kalbėti, peržiūrėjus visus blogo įrašus. Nuo ko čia gi pradėti?? Mūsų gyvenimuose nuolatos atsiranda naujų asmenų, jie mums tampa labai artimi arba mūsų keliai tiesiog išsiskiria, būtent dėl to įrašą ir pradėjau tuo prasmingu sakiniu.
Nežinau kaip jūs, tačiau aš jau seniai nebeskirstau žmonių į statusus kaip "geras draugas", "tikras draugas" ir pan., tiesiog man asmuo gali būti arba draugas arba žmogus, kurį tiesiog pažįstu (dažnu atveju: žmogus, kuris man "neprilipo", kitaip tariant: jis man nemaišo, bet nesu labai "užsivedus" mūsų bendravimu).
O galima ir apskritai apie žmones pakalbėti.. pvz.: koks gali būti gražiausias dalykas žmonėse?
Galbūt jų jautrumas, noras padėti kitam, šiltas bendravimas, nuolatinis besišypsojimas ir spinduliavimas teigiama energija. Apie neigiamas savybes net nenoriu kalbėti..., nes kiekvienas nusprendžia (pagal savo "rėmus") kas jam gali būti priimtina, ir kas ne, žmonių elgesyje.
Atvirai pasakius, aš ...asmeniškai... nesijaučiu gera draugė, niekam..., linkusi daugiausiai nuvilti save.., nemanau, kad esu kažką ypatingo padarius ir dėl kitų, kiek apmaudu ir gaila iš savo pusės, bet jeigu meluočiau sau, tai meluočiau ir kitiems :)
Norėčiau manyti, jog su laiku viskas pasikeis..., pažvelgus į save keliais metais atgal ir dabar, manau, kad kiek pasikeičiau, ne kaip asmenybė, bet savo mąstymu, požiūriu į gyvenimą. Kiek pikta, kai žmonės stengiasi tave pakeisti...,bet deja nepakeisiu to, kokia esu, bet ir nenoriu, nes tai esu aš. 
Kažkas vis nori mums padiktuoti, už mus nuspręsti, kaip reikia gyventi ir elgtis. Mažiau tokių žmonių mūsų gyvenimuose. Draugas, niekados neteis tavo pasirinkimo, jis tik sakys: PIRMYN, o galbūt norės būti jūsų idiotiškų minčių bendrakeleivis?
Ką visu šiuo tekstu norėjau pasakyti? 
Norėjau apibūdinti DRAUGO sąvoką. Draugas..nenuvilia, draugas-supranta, draugas-padeda, draugas-myli, draugas-tavo atsvara, draugas-tavo atspindys. 


EN: How destiny surprisingly conjoins us together, surprisingly, it can unjoin us. I don't think I talked about friendship in my past posts. Where do I start? There are always new people appearing in our lives, they become close to us, or our paths just separate, that's why I started this post with the first sentence.
I don't know about you, but I (myself) don't emerge people into statuses like "good friend", "true friend"and so on., a person can just be my friend or just (a person I know) in my case: an individual, that didn't make "an impression" for me, in other words: that person doesn't bother me, but I'm not "very keen on" our communication.
I can also just talk about people.. e.g.: what can be the most beautiful thing about a person?
Maybe their sensitivity, wish...to help others, warm interaction, regular smiling and just radiance of positive energy. I don't even want to start about negative properties..., because everyone decide (for themselves) what can be acceptable and what not in behaviour of some.
To tell you the truth...I...personally...don't find myself as a good friend for anybody...., often I tend to disappoint myself the most in life, I don't think I've done anything special for others, It's kind of frustrating and bitter from my perspective, but If I would lie to myself, I would lie for other too :)
I would like to think that in time (all of these) will change...when I look at myself few years back and now, I think I've changed, not like a person, but with my thinking, outlook on life. It's kind of displeasing when people try to change you..., but sadly I can't change who I am and I don't want to, because this is who I am.
Someone tries to dictate to us or decide how should we live and behave. Less of those people in our lives. A friend will never judge your choosing, he will just say: GO FOR IT, or maybe he would like to join and be a part of your idiotic ideas?
I just wanted to describe the content of a"FRIEND". A friend does not disappoint you, friend-understands, friend-helps, friend-loves, friend, is your balance, friend is your reflection.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YEARS AND YEAR

LT: Tai va, man naujas atradimas "Years and Years". Britų grupė, kurią sudaro trys asmenys:
Olly Alexander, Mikey Goldsworthy, Emre Turkmen.

EN: My new discovery: "Years and Years". The British group that consists of 3 people: Olly Alexander, Mikey Goldsworthy, Emre Turkmen.


Šaltinis/Source: hungertv
Source/Šaltinis: hungertv

LT: Kas patraukė būtent prie jų muzikos? Manau kiek neįprastas garsas, bet kreditų duodu ir dainų tekstams.
EN: What captured my attention in their music? I think It was the unusual sound, but I give my credits to the lyrics of the songs.

Source/Šaltinis: The guardian

LT: Aš kaip ir "pradedančioji" klausytoja turiu jų patikusių dainų sąrašą, jis yra štai toks: 
EN: I am the "beginner" in listening to their songs and have a list of songs that I like:
1) Take Shelter;
2) Desire;
3) King;
4) Real;
5) Memo bei kt/ and other.

LT: Kaip buvau pasižadėjus, keletas stiliaus derinių pavasariui:
EN: As I promised, a few style contributions for spring:NO.1:
Pavasaris/Spring

NO.2:
Outfit

NO.3:

Leisure

NO.4:
CLUTCHES

LT: Na ir kaip gi įrašas be savų nuotraukų? Pavasaris mano akimis:
EN: And of course, what is a post without my pictures? Spring in my eyes:


LT: Turbūt mano "tradiciškiausias vaizdas" dangus. Pamenu vasaras praleistas savo balkone..., fone grojant muzikai, aš ką nors skaitydavau gerdama karštą arbatą, geras jausmas...taip tylu, ramu, aplinkui tik gamta ir tu.
EN: Maybe the most "traditional view" coming out of me, the sky. I remember summer evening that I would spend in my balcony..., there were music playing in the background, I would read something and drink my hot tea, a very good feeling, it's so quiet, calm, around there's just nature and you.LT: Iki!
EN: See ya!