2/13/2015

GYVENIMAS IR KAUNAS/ LIFE AND KAUNAS

LT: Kas yra svarbiausia gyvenime? Turbūt daugelis užduodate šį klausimą sau. Man svarbiausia:
1) Neprarast sveiko proto;
2) Atsirinkti asmenis, kurie būtų tavo gyvenimo dalis;
3) Būti geram, nuoširdžiam žmogui;
4) Nelinkėti niekam blogo ir gyventi savo gyvenimą.

Blogi įvykiai yra mums skirti ne be priežasties. Tai-iššūkis, patikrinimas ant kiek stiprus žmogus esi.Gyvenimas nėra sudėtingas, bet žmonės yra ir dažnai viską apsunkina. Kalbu ne vien apie kitus, tai liečia ir mane pačią.
Kiekvienas renkamės kuo tikėti, kuo ne. Dažnai per daug prisisvajojame..., bet tuo pačiu dažnai ir nusiviliame. Verkiame..., skęstame savo ašarose, per daug galvojame..., dusiname save. Pagalvoji, kodėl save taip skriaudžiame? Žinoma, verkimas ne visada būna silpnų žmonių ženklas, nes kartais ir stipriems reikia išsiverkti, kartais pasidaro geriau.
Atrodo viskas taip paprasta, bet kartu ir taip sudėtinga. Žmonės visada turi (aukščiausią tašką), kurį pasiekus sakoma..gana, kiek gi galima?
Kažkur giliai mūsų širdyse rusena viltis...vėl permąstome ir suvokiame, viskas bu gerai.
Kyla nemažai klausimų:
1) Kur dingęs žmogiškumas?
2) Ar žmonės nebeturi supratimo kaip skaudina kitus?
3) Ar jie mėgaujasi skaudindami kitus?
4) Koks viso to tikslas?
Atsakymus į šiuos klausimus žino tik tie žmonės, kurie netinkamai elgiasi tai darydami.

Nežadu būti teisėja, ne tokia mano intencija. Tačiau giliai širdyje norėtųsi, kad galų gale žmonės susivoktų ką daro ir kaip tai gali pakeisti kito asmens gyvenimą, žinoma į blogąją pusę. 
O aš? aš nieko dėl to nedarysiu, aš paprasčiausiai atsitrauksiu, bandysiu suprasti priežastis...ir gyvensiu toliau, nes neturiu suinteresuotumo žaisti, niekados nebuvau gera žaidėja :)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 EN: What is the most important thing in life? Maybe most of you ask yourself this question. For me it's:
1) Don't go insane;
2) Pick people who would be a part of your life;
3) Be a good, genuine person;
4) Don't wish bad things for people and live your life.

Bad things come to us for a reason. It is a challenge, a test how strong you really are. Life isn't that hard, most of the time people make it hard. I'm not only talking about others, but about myself too.
We all choose what to believe and not. We often dream too much...and also let ourselves down. We cry...drown in our own tears, think too much..., suffocate ourselfs. When you think about it, why we hurt ourselves this much? Of course, crying isn't always the sign of weakness because even strong people need to cry, sometimes it gets better.
Seems everything is so easy, but also so complicated. People have the (TOP POINT ) when you reach it...you tell to yourself...enough, for how long this can continue?
Somewhere, deep in our hearts there's hope...we overthink things and realize, everything will be OK.
Some questions arise along:
1) Where is humanity?
2) Whether people have an ability to understand how they hurt others?
3) Do they enjoy hurting others?
4) What's the point in all of this?
The answers to these questions know only those, who does the wrong things.

I'm not going to be a  judge on this one, it's not my intension. But deep in my heart, I wish that people would understand what they are doing, how their actions can change other people's lives, of course to the bad side. And me? I'm not going to do anything about it, I will simply pull back and try to figure out the reasons for this...and I will live further on, because I don't have  interest in playing, I have never been a good player :)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT: Šiek tiek Kauno. EN: Little bit of Kaunas:
LT: Vaizdas nuo Soboro į Ąžuolyno pusę. EN: View from Soboras to Ąžuolynas side.
LT: Kauno paveikslų galerija ( dar kitaip Mykolo Žilinsko dailės galerija). EN: Kaunas paintings gallery (in other words Mykolas Žilinskas art gallery).
LT: Soboras (Stačiatikių cerkvė. EN: Soboras (Orthodox church).
LT: Laisvės alėja. EN: The Avenue of freedom.
LT:Šv. Gertrūdos bažnyčia. EN: St. Gertrūda's church.

LT: Puiki idėja, stulpas-eglutė. EN: A great idea pole-christmas tree.
LT: Šventiškas balkonas senamiestyje. EN: Festive balcony in Senamiestis.
LT: Daugiau šventiškų dekoracijų. EN: More festive decorations.
LT: Rankdarbių parduotuvėlės dekoracijos. EN: Handmade store decorations.
LT: Mažučiai mediniai manikenai. EN: Little wooden mannequins.LT:Patikęs dekoras ant sienos. EN: The decor I liked on the wall.
LT: Senosios Kauno telefonų būdelės (seniau būdavo populiaru vestuvininkams fotografuotis prie jų). EN: The old Kaunas phone booth (long ago it was popular for people who were getting married to make a photo near these).
LT:Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika. EN: Kaunas St. Petras and Povilas basilica.
LT: Kauno Rotušė EN: Kaunas Town Hall.
LT: Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) rektoratas. EN: Kaunas St. Pranciškus Ksaveras rectorate.

LT: Kaune esanti dekoracija...hmm primena kiek Belgijoje esantį besišlapinantį berniuką?
EN: Decoration that is in Kaunas...hmm reminds of The Belgium peeing boy?


LT: Perkūno namas (Senamiestyje). EN: House of Perkūnas (in Old Town).
LT:Aleksoto tiltas. EN: Aleksotas bridge.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT: Gražių Jums rytų/dienų/vakarų. 
EN: Have beautiful mornings/days/evenings.