1/27/2015

Northamptonas 2 DALIS (+klausimai/atsakymai) /Northampton part 2 (+questions/answers)

LT: Ne per seniausiai rašiau įrašą, tačiau, kai pamąstau, kad negreit teks vėl tai daryti, tai stengiesi išnaudoti visas galimybes.
Buvau visai pamiršusi, jog mano draugė, taip pat blogerė-Rosita, buvo mano blogui uždavusi "klausimų mišką". Deja, neturėjau tinkamos įrangos rašyti, tad neatsakiau (atsiprašau Rosita), bet dabar esu pasiruošusi. Vienas dalykas, iš mano pusės nominacijų nebus niekam, nes nepažįstu visai jokių blogerių, kuriems galėčiau juos užduoti..., Rosita apie tai įrašą darė, tad kiek būtų nelogiška vėl uždavinėti klausimus.

EN: Recently I made a post, but maybe I won't have a chance to do it again any time soon, so I'm  trying to use every opportunity I have right now.
I had forgotten that my friend, also a blogger-Rosita, had made a "forest of questionnaire" for my blog. Sadly, I did not have the right tools to do that so I didn't answer (sorry Rose), but now I'm ready. One thing, from my point of view there will be no nominations because I don't know any bloggers that I could give the questions to..., Rosita already did a post about it, so It would not make sence to give her questions again.

LT:Rositos klausimai buvo šie. EN: Rose questions were these:

"1. Kokį klausimą pati sau dažnai užduodi?  
2. Garsai, skambantys aplinkui tau dabar atsakinėjant į šiuos klausimus.
3. Kokį vaizdą matai pro savo virtuvės langą?
4. Sendaikčiai - taip ar ne?
5. Dėl kokios priežasties paskutinį kartą tikrai nuoširdžiai juokeisi?
6. Jei savęs nestabdytum ir jokios kitos sąlygos neribotų, kaip praleistum rytojaus dieną?
7. Koks dalykas tavojoje rutinoje yra pats maloniausias?
8. Ar šiltas pienas su medum skanu?
9. Ar turi savo mieste mylimiausią vietą ir kodėl būtent ji?
10. Ko niekad nebūna per daug?"

EN:
1.What question do you often ask yourself?
2. Sounds You hear answering these questions.
3.What view do you see from your kitchen window?
4.Antiquary- YES or no?
5. For what reason last time you sincerely laughed?
6. If You wouldn't stop yourself from anything and no conditions would be restricted, how would you spend your day tomorrow?
7.What thing in your routine is the most pleasant one?
8. Does warm milk with honey taste good?
9.Do you have a favourite place in your town, why is it so?
10. What would never be too much?


LT:Mano atsakymai. EN:My answers:

LT:
1. Visada galvoje sukasi vienas klausimas... "kodėl aš apgaudinėju pati save?";
2. Maverick Sabre-Look What I've Done;
3. Vidinis namo kiemas, sandėlys prieš akis;
4. TAIP! (tik su saiku);
5. Sunku pasakyti, kai juokiuosi nemažai ir visada tik nuoširdžiai..., šiandieną tikrai tai buvo įvykę, nepamenu dėl ko;
6. Su mielu širdžiai žmogučiu, kur nors gamtoje, kur šilta;
7. Anksčiau būdavo momentas, kai atsikeldavau, pasidarydavau arbatos/kavos ir ką nors eidavau paskaityti, šiuo metu negaliu atsakyti, kad kažkas iš rutinos man teikia malonumą;
8. Ragavau, man asmeniškai nepatiko.
9. Yra daug vietų mielų širdžiai su savo prisiminimais, tad išskirti vieną būtų sunku. Galiu pasakyti tiek, kiekviena vieta yra ypatinga, kurioje buvo praleistas geras laikas su draugais, tokius momentus visada laikau savo širdyje bei branginu.
10. Juoko? :)

EN:
1. I have only one question on my mind...." why I lie to myself?";
2. Maverick Sabre-Look What I've Done;
3. My inside yard with storage house in front;
4. Yes! (with measurement);
5. It's hard to tell when I do laugh very often and sincerely..., it was today, but I don't remember the reason;
6. I would spend It with a person close to my heart, maybe somewhere in the nature, where it's warm;
7. Before there was a moment, I would get up, make myself tea/coffee and I would read something, at this moment, there's nothing that gives me joy in my routine;
8. I had a taste of it, did not like it;
9. There are a lot of good places that has positive impact on me, but to odd-out one certain place is hard. All I can say is that every place is special for me , where I've been with my friends and we had a good time, I cherish these moments and keep them in my heart;
10. Laughter? :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT: Kaip ir buvo žadėta 2 DALIS nuotraukų iš Northamptono, šį kartą miesto centriukas ir visa kita;
EN: As I promised second part of photos from Northampton, this time town centre and etc;