1/24/2015

Apmąstymų kalnas/ the hill of thinking

LT:Labas mielas Drauge,
EN:Hello Dear Friend,

LT:
Iš tiesų, kaip seniai teko rašyti, ne tik į blogą, bet apskritai ir dar lietuviškomis raidėmis. Buvau dingusi ir matyt, kad trumpam sugrįžau, nes kažkaip jaučiu, kad reikia išsikalbėti. Pradėsiu nuo to, kad po paskutinio įrašo, buvau pakeitusi gyvenamą vietą...gerokai pakeitusi..., nesigailiu, bet ir klydau dėl tam tikrų dalykų.
Gyvenime ne viskas rožėmis klota, o ir tam tikriems dalykams reikia turėti ryžto, tvirtą širdį bei daug kantrybės. Gyvenau Anglijoje..., ką suteikia patirtis gyvenant užsienyje? daug savarankiškumo, kovojimo už tai kuo tiki, be galo daug svajojimo.
Deja, tam tikri įvykiai paskatino sugrįžti į Lietuvą, nežinau kuriam laikui, bet galiu pasakyti, kad toli gražu nepasiekiau to, ko noriu ir plius iki to labai ilgas kelias.
Viskas labai keista..., UK vienišumas pasijautė su kaupu..., širdis neklauso, protas juo labiau...
BET gyvenimas keliauja savo vaga ir mąstau dėl tam tikrų įvykių...bus lemta, įvyks :)

EN:
To tell You the truth It has been a long time not only since I wrote to my blog, but overall and in Lithuanian letters. I was gone but It seems I'm  back just for a while because I feel that I need to speak out. I will start with...my last post, so I've changed my living place...well changed a lot, I don't have any regrets but I was wrong about so many things.
In life...there's not always red roses and you should have strength, solid heart and a lot of patience. I was living in England...what did It do for me? it gave me a lot of responsibility, fighting in what you believe in and a lot of dreaming.
Unfortunately some things rushed me back to Lithuania, I don't know for how long, but all I can say is: I didn't reach the goals I wanted to reach and plus It's a long way.
Everything is so strange, UK had its tool of loneliness on me..., my heart doesn't listen to me at all, have to say the same thing about my mind.... BUT life goes on .... and I think that If some things meant to happen, they will :)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LT:
Ką dar norėjau pasakyti, kad tam tikri žmonės gali kardinaliai pakeisti tavo gyvenimą, vieni į gerą, kiti į blogą, bet visada suteikia galimybę MOKYTIS, iš jų, iš savęs.

EN:
What else did I want to say that some people can cardinal change your life, one people can do it in a bright side, the others to the bad side, but they always deliver you an opportunity to LEARN, from them, from yourself.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT:
Kitas dalykas..., manau kiekvienas nors vieną kartą metuose privalo pakeisti aplinką, susipažinti su naujais žmonėmis, kad pradėtų vertinti tai ką turėjo/turi.

EN: 
Another thing..., I think that everyone even once in a year has to change their space, meet new people, so they could appreciate what they had/have.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT:
Mmmm  niekam/nieko nežadėti..., haha šio dar turėčiau pasimokyti. Šiaip manau, kad prie gyvenimo užsienyje dar sugrįšiu, turiu naudingų patarimų nuo ko pradėti, kaip elgtis tam tikrose situacijose, kurios padėtų Jums, mano brangieji skaitytojai.

EN:
Mmmm don't promise anything to anyone..., haha I have to learn from this one. I think that I will come back abroad, I have some useful information from were you should begin everything, how to handle some situations that would help You, my dear readers.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LT:
I beje, keli žmonės man pasiūlė nusistatyti savo prioritetus gyvenime..., supratau, kad nereikia prisirišti prie daiktų (mano atveju įsigyti geresnę fotografavimo įrangą)...mano tikslas bus patirti meilės galią....VISKAM. 

EN: 
Oh and by the way...a few people suggested me to keep my priorities straight in life...I understood that You never have to have an  attachment with things (in my case it's better photography equipment)...my goal will be...to feel the power of love...for everything.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LT:TOLIAU, nebekankinsiu ir pasidalinsiu fotografijomis, kurias teko padaryti :) PIRMA DALIS:

EN:MOVING ON, I will not torture you anymore and share some of my pictures  :) PART ONE:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LT: Gyvenau Northamptone, štai Abingtono parkas. 
EN: I was living in Northampton, here's Abington Park for You.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LT:IKI greito!
EN:See You Soon!