1/27/2015

Northamptonas 2 DALIS (+klausimai/atsakymai) /Northampton part 2 (+questions/answers)

LT: Ne per seniausiai rašiau įrašą, tačiau, kai pamąstau, kad negreit teks vėl tai daryti, tai stengiesi išnaudoti visas galimybes.
Buvau visai pamiršusi, jog mano draugė, taip pat blogerė-Rosita, buvo mano blogui uždavusi "klausimų mišką". Deja, neturėjau tinkamos įrangos rašyti, tad neatsakiau (atsiprašau Rosita), bet dabar esu pasiruošusi. Vienas dalykas, iš mano pusės nominacijų nebus niekam, nes nepažįstu visai jokių blogerių, kuriems galėčiau juos užduoti..., Rosita apie tai įrašą darė, tad kiek būtų nelogiška vėl uždavinėti klausimus.

EN: Recently I made a post, but maybe I won't have a chance to do it again any time soon, so I'm  trying to use every opportunity I have right now.
I had forgotten that my friend, also a blogger-Rosita, had made a "forest of questionnaire" for my blog. Sadly, I did not have the right tools to do that so I didn't answer (sorry Rose), but now I'm ready. One thing, from my point of view there will be no nominations because I don't know any bloggers that I could give the questions to..., Rosita already did a post about it, so It would not make sence to give her questions again.

LT:Rositos klausimai buvo šie. EN: Rose questions were these:

"1. Kokį klausimą pati sau dažnai užduodi?  
2. Garsai, skambantys aplinkui tau dabar atsakinėjant į šiuos klausimus.
3. Kokį vaizdą matai pro savo virtuvės langą?
4. Sendaikčiai - taip ar ne?
5. Dėl kokios priežasties paskutinį kartą tikrai nuoširdžiai juokeisi?
6. Jei savęs nestabdytum ir jokios kitos sąlygos neribotų, kaip praleistum rytojaus dieną?
7. Koks dalykas tavojoje rutinoje yra pats maloniausias?
8. Ar šiltas pienas su medum skanu?
9. Ar turi savo mieste mylimiausią vietą ir kodėl būtent ji?
10. Ko niekad nebūna per daug?"

EN:
1.What question do you often ask yourself?
2. Sounds You hear answering these questions.
3.What view do you see from your kitchen window?
4.Antiquary- YES or no?
5. For what reason last time you sincerely laughed?
6. If You wouldn't stop yourself from anything and no conditions would be restricted, how would you spend your day tomorrow?
7.What thing in your routine is the most pleasant one?
8. Does warm milk with honey taste good?
9.Do you have a favourite place in your town, why is it so?
10. What would never be too much?


LT:Mano atsakymai. EN:My answers:

LT:
1. Visada galvoje sukasi vienas klausimas... "kodėl aš apgaudinėju pati save?";
2. Maverick Sabre-Look What I've Done;
3. Vidinis namo kiemas, sandėlys prieš akis;
4. TAIP! (tik su saiku);
5. Sunku pasakyti, kai juokiuosi nemažai ir visada tik nuoširdžiai..., šiandieną tikrai tai buvo įvykę, nepamenu dėl ko;
6. Su mielu širdžiai žmogučiu, kur nors gamtoje, kur šilta;
7. Anksčiau būdavo momentas, kai atsikeldavau, pasidarydavau arbatos/kavos ir ką nors eidavau paskaityti, šiuo metu negaliu atsakyti, kad kažkas iš rutinos man teikia malonumą;
8. Ragavau, man asmeniškai nepatiko.
9. Yra daug vietų mielų širdžiai su savo prisiminimais, tad išskirti vieną būtų sunku. Galiu pasakyti tiek, kiekviena vieta yra ypatinga, kurioje buvo praleistas geras laikas su draugais, tokius momentus visada laikau savo širdyje bei branginu.
10. Juoko? :)

EN:
1. I have only one question on my mind...." why I lie to myself?";
2. Maverick Sabre-Look What I've Done;
3. My inside yard with storage house in front;
4. Yes! (with measurement);
5. It's hard to tell when I do laugh very often and sincerely..., it was today, but I don't remember the reason;
6. I would spend It with a person close to my heart, maybe somewhere in the nature, where it's warm;
7. Before there was a moment, I would get up, make myself tea/coffee and I would read something, at this moment, there's nothing that gives me joy in my routine;
8. I had a taste of it, did not like it;
9. There are a lot of good places that has positive impact on me, but to odd-out one certain place is hard. All I can say is that every place is special for me , where I've been with my friends and we had a good time, I cherish these moments and keep them in my heart;
10. Laughter? :)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT: Kaip ir buvo žadėta 2 DALIS nuotraukų iš Northamptono, šį kartą miesto centriukas ir visa kita;
EN: As I promised second part of photos from Northampton, this time town centre and etc;

1/24/2015

Apmąstymų kalnas/ the hill of thinking

LT:Labas mielas Drauge,
EN:Hello Dear Friend,

LT:
Iš tiesų, kaip seniai teko rašyti, ne tik į blogą, bet apskritai ir dar lietuviškomis raidėmis. Buvau dingusi ir matyt, kad trumpam sugrįžau, nes kažkaip jaučiu, kad reikia išsikalbėti. Pradėsiu nuo to, kad po paskutinio įrašo, buvau pakeitusi gyvenamą vietą...gerokai pakeitusi..., nesigailiu, bet ir klydau dėl tam tikrų dalykų.
Gyvenime ne viskas rožėmis klota, o ir tam tikriems dalykams reikia turėti ryžto, tvirtą širdį bei daug kantrybės. Gyvenau Anglijoje..., ką suteikia patirtis gyvenant užsienyje? daug savarankiškumo, kovojimo už tai kuo tiki, be galo daug svajojimo.
Deja, tam tikri įvykiai paskatino sugrįžti į Lietuvą, nežinau kuriam laikui, bet galiu pasakyti, kad toli gražu nepasiekiau to, ko noriu ir plius iki to labai ilgas kelias.
Viskas labai keista..., UK vienišumas pasijautė su kaupu..., širdis neklauso, protas juo labiau...
BET gyvenimas keliauja savo vaga ir mąstau dėl tam tikrų įvykių...bus lemta, įvyks :)

EN:
To tell You the truth It has been a long time not only since I wrote to my blog, but overall and in Lithuanian letters. I was gone but It seems I'm  back just for a while because I feel that I need to speak out. I will start with...my last post, so I've changed my living place...well changed a lot, I don't have any regrets but I was wrong about so many things.
In life...there's not always red roses and you should have strength, solid heart and a lot of patience. I was living in England...what did It do for me? it gave me a lot of responsibility, fighting in what you believe in and a lot of dreaming.
Unfortunately some things rushed me back to Lithuania, I don't know for how long, but all I can say is: I didn't reach the goals I wanted to reach and plus It's a long way.
Everything is so strange, UK had its tool of loneliness on me..., my heart doesn't listen to me at all, have to say the same thing about my mind.... BUT life goes on .... and I think that If some things meant to happen, they will :)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LT:
Ką dar norėjau pasakyti, kad tam tikri žmonės gali kardinaliai pakeisti tavo gyvenimą, vieni į gerą, kiti į blogą, bet visada suteikia galimybę MOKYTIS, iš jų, iš savęs.

EN:
What else did I want to say that some people can cardinal change your life, one people can do it in a bright side, the others to the bad side, but they always deliver you an opportunity to LEARN, from them, from yourself.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT:
Kitas dalykas..., manau kiekvienas nors vieną kartą metuose privalo pakeisti aplinką, susipažinti su naujais žmonėmis, kad pradėtų vertinti tai ką turėjo/turi.

EN: 
Another thing..., I think that everyone even once in a year has to change their space, meet new people, so they could appreciate what they had/have.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT:
Mmmm  niekam/nieko nežadėti..., haha šio dar turėčiau pasimokyti. Šiaip manau, kad prie gyvenimo užsienyje dar sugrįšiu, turiu naudingų patarimų nuo ko pradėti, kaip elgtis tam tikrose situacijose, kurios padėtų Jums, mano brangieji skaitytojai.

EN:
Mmmm don't promise anything to anyone..., haha I have to learn from this one. I think that I will come back abroad, I have some useful information from were you should begin everything, how to handle some situations that would help You, my dear readers.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LT:
I beje, keli žmonės man pasiūlė nusistatyti savo prioritetus gyvenime..., supratau, kad nereikia prisirišti prie daiktų (mano atveju įsigyti geresnę fotografavimo įrangą)...mano tikslas bus patirti meilės galią....VISKAM. 

EN: 
Oh and by the way...a few people suggested me to keep my priorities straight in life...I understood that You never have to have an  attachment with things (in my case it's better photography equipment)...my goal will be...to feel the power of love...for everything.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LT:TOLIAU, nebekankinsiu ir pasidalinsiu fotografijomis, kurias teko padaryti :) PIRMA DALIS:

EN:MOVING ON, I will not torture you anymore and share some of my pictures  :) PART ONE:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LT: Gyvenau Northamptone, štai Abingtono parkas. 
EN: I was living in Northampton, here's Abington Park for You.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LT:IKI greito!
EN:See You Soon!