8/23/2014

PEOPLE

LT: Seniau, kai dar blogas buvo gyvas (kol jo neištryniau), rašydavau apie mėgstamus atlikėjus arba žmones. Tęsiu tai, dabar paminėsiu du žmones ir kas man patinka juose, pirmoji- dainininkė FOXES, dar žinoma Louisa Rose Allen vardu.
EN: A while ago when my blog was still "alive" (until I deleted It), I was writing about my favourite artists or people. I will continue that, now I'm going to name two people and what do I like in them, first one is singer FOXES A.K.A Louisa Rose Allen.


LT:Kas man patinka jos muzikoje? dainų žodžiai, malonus ausiai FOXES balsas, mėgstu domėtis apie klausomus atlikėjus, jie dažnai turi daug ką pasakyti. 
EN:What I like in Her music? song texts and of course the pleasant voice of FOXES, I like to get to know more about the artists that I listen to, often they had a lot to say.
FOXES-Glorious
FOXES-Echo
FOXES-White Coats
LT:Bei kitos nuostabios dainos, siūlau pasiklausyti. EN:And other wonderful songs, I suggest You to listen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT:Kitas asmuo kurį paminėsiu yra-Rooney Mara. Tai jauna aktorė, kuri tikrai moka sužavėti ne tik savo vaidybiniais sugebėjimas, tačiau ir išvaizda. Atkreipiau dėmesį į jos "griežtą" stilių, paprastas tačiau labai išraiškingas. Tik pirmiau gal apie vaidmenis, prisimenu ją iš tokių filmų kaip: "Mergina su drakono tatuiruote", "Šalutinis poveikis", "JI". Vaidinusi ir kituose filmuose, kuriuos būtų įdomu ateityje peržiūrėti.
EN:The other person I want to talk about is-Rooney Mara. She's a young actress who can enrapture not only with her acting skills but also her looks. My eye was caught on her "strict" yet simple style which is very powerful. Just first let me introduce a few movies, like: "The Girl with the Dragon tattoo", "Side Effects", "HER". She has performed in other movies too, It would be interesting to watch them in the future.

LT: Jos stilius/Her style:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT:Mąsčiau, ką čia dar papasakojus...turėjau keletą nesėkmių. Tačiau nenoriu apie jas kalbėti, taip sakant "kas buvo, pražuvo", norisi eiti į priekį, ne atgal. Tačiau galiu užsiminti apie vieną įvykį, jis nėra toks baisus.
Taigi, atsitiko taip, jog sumaišius susitikimo laiką vietoje antros valandos, aštunta valanda ryto, keltis teko šeštą ryto. Vasarą jau seniai buvau pratus prie tokio laiko, o man (sunkiai užmiegančiai personai, tai iš viso buvo "kartuvės"). Na..., kadangi daug kas iš ryto nedirbo, teko pasėdėti Laisvės.al ant suoliuko. Nežinojau ką veikti, rytas, šalta, išsitraukiau užrašų knygutę ir pradėjau rašyti:

EN: I was thinking, what I should tell you more about...I had a few disasters. But I don't want to talk about it, as I like to say "what was in past, let it stay in the past" (I don't know If this is the right translation, but I will leave it just this way) I just want to go straight forward, not backwards. I can tell you aboout one incident, it was not so horrible.
So this happened that I mixed up the time of my meeting, instead of meeting in two A.M. I came at eight A.M. in the morning. In summer I never wake up this early, not used to this time either, for me (having troubles with my sleeping it was torture). Well...because many people aren't working this early I had to sit in the "freedom alley" A.K.A Laisvės.al. I didn't know what to do, it is early in the morning, cold, I grabbed my notebook and started writing:

LT:
"Nuostabu...tiesiog nuostabu, apsikvailinau. Jaučiuosi taip kvailai. Einu gatve, dar tik aštuonios, saulės dar nematyti. Kėliausi šeštą, tą jau seniai dariau. Visa apsimiegojusi, nejučiomis vis gaudydama pasąmonę. Stebėjau žmones, aplinką. Darbininkai tvarkė po truputį nuo medžių krintančius lapus, ore jautėsi stiprus gėlių kvapas. O aš? eidama tryniau vieną petį, nemaniau, kad bus taip šalta. Atsisėdus ant suoliuko stebėjau kaip žmonės bėga į darbus, vieni kostiumuoti, kiti mažiau paliesti disciplinos. Tolumoje žybsėjo oranžinis šviesoforas. Po kelių akimirkų išvydau ir saulę, ji "palietė" mano kojas ir pajaučiau jaukią šilumą."

EN:
"Great...just great...I fooled myself. I feel so stupid. I'm walking down the street, it is only eight o'clock, I don't see the sun yet. I woke up at six, I have done this in a very long time. Still sleepy, I was catching my subconsciousness. I was observing people and the environment . The workers were cleaning up the falling leaves from the trees, I felt a strong smell of flowers in the air. And me? I was rubbing my shoulder, I didn't think It would be this cold. I sat on the bench, watched how people were running to their jobs, some were with their costumes, other more relaxed without a discipline. In the distance I saw the orange light of a traffic-light. A few moments later I saw the sun, it was "touching" my legs and I felt the cosy warmth."