8/16/2014LT: Su sunkumais susiduria kiekvienas, tik vieni susidoroja geriau už kitus. Žmonės yra linkę daug ką laikyti savyje, nepasakoti, išgyvena tai, o galiausiai pakelia ranką prieš save.
Gyvenime yra tokie momentai, kurių nelabai papasakosi, tau gėda, arba manai, kad tam tikri įvykiai privalo būti nežinomi kitiems(jie gali to nesuprasti), tai taip pat reiškia, jog esi stiprus ir susidorosi su viskuo, kas yra tavo kelyje.

Galiu pasakyti tik tiek...visame procese esi vienas (nes taip pasirenki, kaip pvz aš). Nejauti savo kūno...esi kaip guminis, rankos svyra, kojos neklauso, pasidarai aklas (nieko nebematai) ir kurčias (nieko nebegirdi). Sėdi be emocijų, išjungęs proto ląsteles. Po kelių akimirkų atgauni sąmonę...ir pagalvoji, dėl kieno ir kam egzistuoji. Tada patenki į tamsiąją pusę, apie kurią nekalbėsiu. Šie požymiai atitinka depresiją. Su ja reikia kovoti ir stengtis, kad ji neapimtų smegenų, nes kitaip galima turėti skaudžių pasekmių.


Kartais būna didelis STOP, lyg kažkokia viltis rusena, kad gali būti geriau ir labai to lauki...  

Noriu pasakyti, kad neatsisakykite pagalbos jeigu ją kas nors labai siūlo. Mano būdas sunkus, aš atsisakau. Žmonės praranda protą ir save sužaloja. Jeigu yra kažkokios situacijos darbe, asmeniniame gyvenime, jos išsprendžiamos. Jeigu ne..., meskit tai, palikit ir nueikit. Geriau mokykitės iš kitų klaidų, nei iš savo.

EN:  
Everyone in their lives have some difficulties, some just deals with it better than others. People are likely to keep things away, don’t tell nothing to anybody, just lives with that within themselves and finally harm themselves.

There are moments in life when you just can‘t tell anybody about your problems because you‘re ashamed and think that some events just isn‘t for everybody(they just can‘t understand it), but It also means that you‘re strong and you can cope with everything in your way.

I can say that...in every process you‘re alone(because you chosen it this way, just like me). You just don‘t feel your body...you‘re all rubber. You begin to feel blind and hear nothing around you. You just sit without any emotion, your brain is just shut-off. A few minutes later  you get your consciousness back and you think...for who and what do I exist. Then you‘re going to that dark side, I‘m not going to talk about it. These symptoms are likely suitable for depression. You need to fight it and just try not to get that shit into your brain because then you may get some hurtful consequences.

Sometimes you switch to STOP button, have a little faith..., maybe it could be better? You wish that and you wait for it...

I just want to say that If someone is offering you help, don‘t push them away. In my case...I‘m a stubborn person, I do often decline any help. People do lose themselves and then do something horrible. If you have some rough situations at work or in your personal life, you are able to solve them, it is not the end of the world. If not..., just leave it, go away. Better learn from other people‘s mistakes then yours. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT: Na kaip ir visuomet, mažiau svarbesnis skyrelis. Atsirado naujas kvapas pas mus, tai :  Jour d'Hermes ABSOLU by HERMES. Kvapas labai moteriškas, jaučiasi, kad kažkokių gėlių, labai malonus uoslei. Mama gavo dovanų mėginuką ir žinoma atidavė man, manau ateityje įsigysiu didesnę bonkutę:
EN: As always, less important stuff. There is a new smell called: Jour d'Hermes ABSOLU by HERMES. It's a very feminine smell, feeling a hint of flowers, very pleasant indeed. My mother got this sample as a gift and of course she gave it to me, I think in the future I will get a bigger bottle: