8/28/2014

RUDUO/AUTUMN

LT:Išėjau su drauge susitikti, diena nebuvo tokia giedra, kokios tikėjomės..., pavalgėme sušio:
EN:I was out with my friend, the day wasn't as bright as we expected....we had some sushi:


LT:Tada kalbėjomės, pasakiau, kad patinka pastatas tolumoje, toks rudeniškas....
EN:Then we talked, I said I liked the building in the distance, so autumn looking....
LT: Buvo tokia lietinga diena....
EN: It was such a rainy day....


LT: Hmm hmm įdomus labai santakos stendukas(ženklas). Pasidomėkime, ko čia negalima daryti?

 • Statytis palapinės;
 • Vedžioti šuniukų...? (hmm bet tai galima, kam tada tos kakučių šiukšledežės?) matyt turėjo omeny negalima ššš (daryti kakų) ant žolytės tos gražios?;
 • Mindžioti gėlių (nu mes gi ne monstrai dėl Dievo meilės...);
 • Daryti WHROM WHROM per parką (jokių mašinų kitaip tariant);
 • Jokių laužų;
 • Jokių malkų žiemai...(kitaip tariant nekirskit medžių).
EN: Hmm hmm very interesting junction sign. Let's see, what we can't do over here?
 • Build a tent;
 • Walk Your dog..? (hmm but you can, then why there is a litter box for doggies poo?) maybe they meant you can't take a shh...on that beautiful grass?;
 • Step on the flowers (hey we aren't monsters for God sake...);
 • Do WHROM WHROM in the park (in other words, NO CARS);
 • NO fireplaces;
 • NO wood for winter...(in other words don't touch/cut the trees).
LT: Niekas nepametėt bato? 
EN: Nobody lost their shoe?
LT: O jau senamiestis ant palangių kokias gražias gėlytes fainuose vazonuose augina, šiek tiek rožinės spalvos, mėtų žalios.. tiesiog tobula...
EN: And the Oldtown  has some beautiful flowers on their window sills in these cool flower pots, a bit of rose colour, mint colour..just perfet...

LT: Kur laisvė?
EN: Where's the freedom?
LT: Spalvingasis balkonas, kompaktiniai diskai ir gėlės, geras derinys pasirodo...
EN: The colourful balcony, CD's and flowers, seems like a good combination...LT:Keletas Kauno fontanų...
EN: A few fountains of Kaunas...
LT: Ir bičiukas su gėlėmis.
EN: And a dude with flowers.

LT:Taigi, kadangi taip lygo, draugė pasiūlė parašyti apie skėčius (naujas tendencijas). Pamaniau, kad būtų visai smagu pasiūlyti iš savęs kažką (juolab, kad tendencijomis kartais domiuosi, o turbūt ne visi jas seka).
EN: So, because it was raining, my friend suggested me to write about umbrellas (newest tendentions). I thought that It would be cool to suggest something from my point of view (moreover, I don't take a big interest in that so maybe not everybody is following the trends).

Umbrellas


UMBRELLAS 2

LT:Kačių mylėtojams/EN:For cat lovers mrrrr
UMBREALLA CATS


UMBRELLAS 4


UMBRELLAS 5


UMBRELLAS 6

LT:Vaikystėje teko turėti tą įvairių spalvų, kaip mylėjau tą skėtį....
EN:In childhood I used to have that coloured umbrella, how I used to love it...

LT: Taip pat manau, kad rudeniop, labai fainai nuvažiuoti prie kokio ežero, įsikurti stovyklavietę, tokiai kelionei reikėtų:

 • Patogių batų;
 • Šilto džemperio;
 • Talpios kuprinės;
 • Na ir kitas šimtas daiktų, kuriuos vežtumėtės važiuojant stovyklauti.
EN: I also think that in autumn It is very awesome to go near some lake and make a camping place, for this trip you would need:
 • Comfortable shoes;
 • Warm jumper;
 • Big capacity backpack;
 • Well and other one hundred things You would need to pick up to go camping.

GO CAMPING!

LT: Tai būtų tiek, pasveikinkim ateinantį rudenį, smagios visiems RUGSĖJO pirmosios šventės.
EN: That would be IT, let's greet the upcoming autumn, everybody have a great September first celebration.
LT: Beje, labai laukiu naujo "Vampyrų dienoraščių" sezono, dalinuosi promo daina ;)
EN: By the way, I'm looking forward to new season of "Vampire Diaries", I'm sharing the song from the promo ;)

8/23/2014

PEOPLE

LT: Seniau, kai dar blogas buvo gyvas (kol jo neištryniau), rašydavau apie mėgstamus atlikėjus arba žmones. Tęsiu tai, dabar paminėsiu du žmones ir kas man patinka juose, pirmoji- dainininkė FOXES, dar žinoma Louisa Rose Allen vardu.
EN: A while ago when my blog was still "alive" (until I deleted It), I was writing about my favourite artists or people. I will continue that, now I'm going to name two people and what do I like in them, first one is singer FOXES A.K.A Louisa Rose Allen.


LT:Kas man patinka jos muzikoje? dainų žodžiai, malonus ausiai FOXES balsas, mėgstu domėtis apie klausomus atlikėjus, jie dažnai turi daug ką pasakyti. 
EN:What I like in Her music? song texts and of course the pleasant voice of FOXES, I like to get to know more about the artists that I listen to, often they had a lot to say.
FOXES-Glorious
FOXES-Echo
FOXES-White Coats
LT:Bei kitos nuostabios dainos, siūlau pasiklausyti. EN:And other wonderful songs, I suggest You to listen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT:Kitas asmuo kurį paminėsiu yra-Rooney Mara. Tai jauna aktorė, kuri tikrai moka sužavėti ne tik savo vaidybiniais sugebėjimas, tačiau ir išvaizda. Atkreipiau dėmesį į jos "griežtą" stilių, paprastas tačiau labai išraiškingas. Tik pirmiau gal apie vaidmenis, prisimenu ją iš tokių filmų kaip: "Mergina su drakono tatuiruote", "Šalutinis poveikis", "JI". Vaidinusi ir kituose filmuose, kuriuos būtų įdomu ateityje peržiūrėti.
EN:The other person I want to talk about is-Rooney Mara. She's a young actress who can enrapture not only with her acting skills but also her looks. My eye was caught on her "strict" yet simple style which is very powerful. Just first let me introduce a few movies, like: "The Girl with the Dragon tattoo", "Side Effects", "HER". She has performed in other movies too, It would be interesting to watch them in the future.

LT: Jos stilius/Her style:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT:Mąsčiau, ką čia dar papasakojus...turėjau keletą nesėkmių. Tačiau nenoriu apie jas kalbėti, taip sakant "kas buvo, pražuvo", norisi eiti į priekį, ne atgal. Tačiau galiu užsiminti apie vieną įvykį, jis nėra toks baisus.
Taigi, atsitiko taip, jog sumaišius susitikimo laiką vietoje antros valandos, aštunta valanda ryto, keltis teko šeštą ryto. Vasarą jau seniai buvau pratus prie tokio laiko, o man (sunkiai užmiegančiai personai, tai iš viso buvo "kartuvės"). Na..., kadangi daug kas iš ryto nedirbo, teko pasėdėti Laisvės.al ant suoliuko. Nežinojau ką veikti, rytas, šalta, išsitraukiau užrašų knygutę ir pradėjau rašyti:

EN: I was thinking, what I should tell you more about...I had a few disasters. But I don't want to talk about it, as I like to say "what was in past, let it stay in the past" (I don't know If this is the right translation, but I will leave it just this way) I just want to go straight forward, not backwards. I can tell you aboout one incident, it was not so horrible.
So this happened that I mixed up the time of my meeting, instead of meeting in two A.M. I came at eight A.M. in the morning. In summer I never wake up this early, not used to this time either, for me (having troubles with my sleeping it was torture). Well...because many people aren't working this early I had to sit in the "freedom alley" A.K.A Laisvės.al. I didn't know what to do, it is early in the morning, cold, I grabbed my notebook and started writing:

LT:
"Nuostabu...tiesiog nuostabu, apsikvailinau. Jaučiuosi taip kvailai. Einu gatve, dar tik aštuonios, saulės dar nematyti. Kėliausi šeštą, tą jau seniai dariau. Visa apsimiegojusi, nejučiomis vis gaudydama pasąmonę. Stebėjau žmones, aplinką. Darbininkai tvarkė po truputį nuo medžių krintančius lapus, ore jautėsi stiprus gėlių kvapas. O aš? eidama tryniau vieną petį, nemaniau, kad bus taip šalta. Atsisėdus ant suoliuko stebėjau kaip žmonės bėga į darbus, vieni kostiumuoti, kiti mažiau paliesti disciplinos. Tolumoje žybsėjo oranžinis šviesoforas. Po kelių akimirkų išvydau ir saulę, ji "palietė" mano kojas ir pajaučiau jaukią šilumą."

EN:
"Great...just great...I fooled myself. I feel so stupid. I'm walking down the street, it is only eight o'clock, I don't see the sun yet. I woke up at six, I have done this in a very long time. Still sleepy, I was catching my subconsciousness. I was observing people and the environment . The workers were cleaning up the falling leaves from the trees, I felt a strong smell of flowers in the air. And me? I was rubbing my shoulder, I didn't think It would be this cold. I sat on the bench, watched how people were running to their jobs, some were with their costumes, other more relaxed without a discipline. In the distance I saw the orange light of a traffic-light. A few moments later I saw the sun, it was "touching" my legs and I felt the cosy warmth."

8/16/2014LT: Su sunkumais susiduria kiekvienas, tik vieni susidoroja geriau už kitus. Žmonės yra linkę daug ką laikyti savyje, nepasakoti, išgyvena tai, o galiausiai pakelia ranką prieš save.
Gyvenime yra tokie momentai, kurių nelabai papasakosi, tau gėda, arba manai, kad tam tikri įvykiai privalo būti nežinomi kitiems(jie gali to nesuprasti), tai taip pat reiškia, jog esi stiprus ir susidorosi su viskuo, kas yra tavo kelyje.

Galiu pasakyti tik tiek...visame procese esi vienas (nes taip pasirenki, kaip pvz aš). Nejauti savo kūno...esi kaip guminis, rankos svyra, kojos neklauso, pasidarai aklas (nieko nebematai) ir kurčias (nieko nebegirdi). Sėdi be emocijų, išjungęs proto ląsteles. Po kelių akimirkų atgauni sąmonę...ir pagalvoji, dėl kieno ir kam egzistuoji. Tada patenki į tamsiąją pusę, apie kurią nekalbėsiu. Šie požymiai atitinka depresiją. Su ja reikia kovoti ir stengtis, kad ji neapimtų smegenų, nes kitaip galima turėti skaudžių pasekmių.


Kartais būna didelis STOP, lyg kažkokia viltis rusena, kad gali būti geriau ir labai to lauki...  

Noriu pasakyti, kad neatsisakykite pagalbos jeigu ją kas nors labai siūlo. Mano būdas sunkus, aš atsisakau. Žmonės praranda protą ir save sužaloja. Jeigu yra kažkokios situacijos darbe, asmeniniame gyvenime, jos išsprendžiamos. Jeigu ne..., meskit tai, palikit ir nueikit. Geriau mokykitės iš kitų klaidų, nei iš savo.

EN:  
Everyone in their lives have some difficulties, some just deals with it better than others. People are likely to keep things away, don’t tell nothing to anybody, just lives with that within themselves and finally harm themselves.

There are moments in life when you just can‘t tell anybody about your problems because you‘re ashamed and think that some events just isn‘t for everybody(they just can‘t understand it), but It also means that you‘re strong and you can cope with everything in your way.

I can say that...in every process you‘re alone(because you chosen it this way, just like me). You just don‘t feel your body...you‘re all rubber. You begin to feel blind and hear nothing around you. You just sit without any emotion, your brain is just shut-off. A few minutes later  you get your consciousness back and you think...for who and what do I exist. Then you‘re going to that dark side, I‘m not going to talk about it. These symptoms are likely suitable for depression. You need to fight it and just try not to get that shit into your brain because then you may get some hurtful consequences.

Sometimes you switch to STOP button, have a little faith..., maybe it could be better? You wish that and you wait for it...

I just want to say that If someone is offering you help, don‘t push them away. In my case...I‘m a stubborn person, I do often decline any help. People do lose themselves and then do something horrible. If you have some rough situations at work or in your personal life, you are able to solve them, it is not the end of the world. If not..., just leave it, go away. Better learn from other people‘s mistakes then yours. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT: Na kaip ir visuomet, mažiau svarbesnis skyrelis. Atsirado naujas kvapas pas mus, tai :  Jour d'Hermes ABSOLU by HERMES. Kvapas labai moteriškas, jaučiasi, kad kažkokių gėlių, labai malonus uoslei. Mama gavo dovanų mėginuką ir žinoma atidavė man, manau ateityje įsigysiu didesnę bonkutę:
EN: As always, less important stuff. There is a new smell called: Jour d'Hermes ABSOLU by HERMES. It's a very feminine smell, feeling a hint of flowers, very pleasant indeed. My mother got this sample as a gift and of course she gave it to me, I think in the future I will get a bigger bottle: