7/18/2014

AFRICA

LT:
Šiandieną teko atkreipti dėmesį į google paskyrą su Nelson Mandela atvaizdu, pamaniau, kad šiandieną švenčiamas šio nuostabaus žmogaus gimtadienis (buvau teisi).
Afrikos žemynu tenka domėtis nedažnai. Vieną kartą, dar kol studijavau universitete mums buvo duota užduotis, parašyti apie pasirinktos valstybės politinę sistemą, aš pasirinkau Nigeria (dėl savo mėgstamos dainininkės Nneka).
EN:
Today I noticed that Google search has Nelson Mandela portrait on display, I thought that today should be this wonderful man birthday (I was right).
I don't take a chance to know more about Africa. One time, when I was studying at the university, we had a chance to write a term paper about chosen country political system, I chosed Nigeria (because of my favorite singer Nneka).LT:
Apie N.Mandela žinojau nedaug, tik tiek, kad jis visame pasaulyje gerbiamas žmogus, PAR Prezidentas ir per savo gyvenimą  daug reikšmingų darbų nuveikus asmenybė. Man ypatingai patinka skaityti žmonių mintis, jis ne išimtis.
EN:

I did not knew much about N.Mandela, just that he’s is respected person in the whole world, He was the President of Republic of South Africa and made some significant work over the years. I especially like reading people’s thoughts, He’s not an exception.

Jo mintys/His quotes:
 LT:"Išsilavinimas yra vienas iš galingiausių ginklų, kuris gali būti panaudotas pasauliui pakeisti."
EN:“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” 

LT: "Tai visada atrodo neįmanoma iki to laiko, kai tai būna padaryta".
EN:“It always seems impossible until it's done.” 

LT:" Nevertinkite manęs pagal mano pasiekimus, vertinkite mane pagal tai kiek kartų suklupau ir vėl atsistojau."
EN:“Do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell down and got back up again.” 

Na bei daug kitų minčių/ Well and other many thoughts...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LT: Kas žavi Afrikos kultūroje tai gaminami papuošalai. Naudojama daug spalvų, štai keletas nuotraukyčių:
EN: What makes me fancy African culture is their hand-made jewelry. They use a lot of colors, here are some pictures:
 

Nuotrauka iš/Picture from here


Nuotrauka iš/Picture from here

LT: Įkvėpimas daro savo, tad nusprendžiau pati pabandyti, prisiminiau, jog turėjau auskariukus, kurių nenešioju, tad patobulinau juos.
EN: Inspiration takes It tool so I decided to try it myself, I remembered I had a pair of earrings that I didn't wear much so I upgraded them.

Tai tiek šiam kartui, iki!/That's all for now, see you soon!

7/08/2014


LT:Atvirumas, jo stokoja daugelis, netgi ir aš. Dažnai tenka pamąstyti kodėl žmonės yra linkę nuslėpti vieną, ar kitą dalyką apie save, kartais netgi pameluoti. Aš manau, kad viskam yra tam tikros priežastys ir privaloma gerbti žmogaus pasirinkimus. Gyvenime daug ko nežinome, daug ko nesuprantame, bet kartais geriausia taip viską ir palikti.

Žmonės nelinkę pasakoti savo bėdų, nes tiesiog mano, jog kitam asmeniui tai nerūpės ir jis apie visa tai papasakos kažkam kitam ir iš to gausis vienas, didžiulis pletkas. Kiti nepasakoja, nes gėda. Treti nepasakoja, nes tiesiog nenori ir t.t. 

Būna momentų, kai žmonės nepaaiškindami priežasčių įsižeidžia ir laiko pyktį ant kito. Gyventi nežinioje yra baisu. Tada ir ateina atvirumas, geriausia rasti tinkamą momentą, laiką ir nuoširdžiai pasikalbėti. Atvirumą reikia vertinti, nes ne kiekvienas sugeba atverti savo širdį. Tie , kurie

nesugeba.... supraskite juos, jiems galbūt tiesiog nedrąsu tai padaryti, atleiskite jiems.
Aš taip pat tikiu, kad jeigu kažkas linki jums blogo...nelinkėkite tam asmeniui to paties atgal. Man ne kartą buvo linkima blogų dalykų, tačiau pamąsčiau...gerai, tebūnie, jeigu tu man to nori..., nesivadovaukite kvailu pasakymu „kaip tu man, taip aš tau“, kam tas kerštas? Pamirškite tą asmenį, atleiskite jam viduje ir gyvenkite savo gyvenimą.

Kalbant apie atvirumą vertinant tam tikrus dalykus... Kai asmuo reikalauja jūsų nuomonės, stenkitės ją išreikšti tinkamais žodžiais, kad neįžeistumėte asmens ir tuo pačiu pasakytumėte, kad yra kur tobulėti. Atvirumas gali būti įvairių formų, dažniausiai naudojamas pagal situaciją. Svarbiausia, kad atvirumas nepaverstų jūsų ciniškais, jeigu toks variantas negresia, prašau būti kuo atviresniems.
___________________________________________________________________________________

EN:Honesty, many people have lack of it, even me. Most of the time we try to figure out why people try to hide one or other thing about themselves, sometimes even make a lie. Well, I think that everything has its reasons and we have to respect other people choices. We don‘t know and don‘t understand a lot of things in life but sometimes it‘s best that way.
People are not very into telling their problems because they think other person just won‘t care and he will tell about your problems to other person and then....SHIT HAPPENS...we get one big gossip. Other people don‘t talk about themselves because maybe they are embarrassed of their problems. There are people who just don‘t like to nag about their problems all the time and etc.

There are moments when people, without any reasons act like they are offended and keep their anger on other person. To live in suspense is awful. Then comes the lovely-honesty, you just need to find the right moment, time and make a direct conversation. We need to appreciate honesty because not everyone can open their hearts to others. Those who just can‘t do that...understand them, they just can be too shy, forgive them.

I also believe that if somebody wishes you something bad...don‘t wish it back around. I had moments in life when people said and wished horrible stuff to me, but then I thought.... ok...if that‘s what you want...fine...., don‘t believe in revenge...it doesn‘t bring any good to you...just forget that person, forgive him and live your life.

Honesty in evaluating some stuff... If other person just demand for your opinion put it in the right words as you possibly can, so you wouldn‘t hurt other persons feelings, you could say things like: „you need a bit work on that“, „I think other clothing would suit you better“and etc. Honesty can be different forms and used in different situations. The most important thing that honesty wouldn‘t turn you in a cynic (A.K.A total asshole), if this thing don‘t go into your head be as honest as possible.
___________________________________________________________________________________
LT: Gerai, dabar truputėlį mažiau svarbūs dalykai...vasara, karšta (bent jau Lietuvoje) ir norisi kvepėti kuo gaiviau. Asmeniškai aš be kvepalų neišgyvenčiau. Mėgstu kvapus, kurie neerzina uoslės, kaip sužinoti ar kvepalai tau tinkami? Paprastai...jeigu pasipurškus kvepalų, praėjus neilgam laiko tarpui jų nejauti, vadinasi tau jie tinka (na arba nebent kvepalai greit išsigaravo ir nebuvo kokybiški), bet dažniausiai pasitvirtina šis testas, kiti pasakys, kad skaniai kvepi, kai pati to net nejausi :)

EN: Alright, now let’s talk about less important stuff... It‘s summer, It‘s freaking hot at the time (well at least in Lithuania) and to smell fresh is all that matters. Personally I wouldn‘t survive without perfume. I like smells that don‘t irritate me, how to know your smell? Easy...If You spray some perfume on yourself and after a while you don‘t feel the smell...they are right for you (or It could mean that perfume you bought has a lack of quality), but most of the time this test goes positive when other people tell you „mmm you smell good“ after a while you don‘t even feel the smell on yourself:)

Perfume selectionLT: Sukūriau nedidelį „setuką“ kvepalų, kurie yra tinkami vasarai ir yra vieni mano mėgstamiausių:
EN: I created a small set of perfume that is suitable for summer and is one of my favorites:

1. Britney Spears “Believe”
2. Georgio Armani “ACQUA DI GIOIA”
3. Ralph Lauren “Romance”
4. DKNY “Be Delicious Skin”
5. Lanvin “E'clat D'Arpege “ 
6. Lancôme “Miracle”.

LT: Taip pat vieni mėgstamų ir kuriuos naudoju šiuo metu, tai: Britney Spears "Curious":
EN: Also one of my favorite perfume and the one I'm using right now is Britney Spears "Curious":


LT: O beje, pas mane vėl lankosi drugeliai, apie juos rašiau šiame savo įraše. Prisiminus tą istoriją vėl nusišypsojau. EN: Oh by the way, I had some butterflies over..., I wrote about them in here. I smiled when I remembered that story.

LT: Na ir diena dažniausiai užsibaigia tokio grožio dangumi, jau buvau tokio pasiilgus, fone grojant muzikai dažniausiai geriu kavą ir balkone ką nors skaitau. EN: And the day ends with this beautiful sky, I have missed it, with music playing in the background and with my cup of tea I sit in my balcony and read something.