3/10/2014

PAVASARIS/SPRING

LT:
Sveiki mielieji,

Sveikinu visus su pavasariu! Labai smagu vėl justi saulės spindulius ant veido bei šilumą viduje. Žmonių veidai keičiasi, matau daugiau šypsenų, kas iš tiesų džiugina.
Galvojau kokia čia tema pakalbėjus..., kadangi pavasaris norisi papasakot kažką tokio, kas atbudintų mūsų kūnus iš to sukaustyto šalčio :)

PAVASARIS-ATBUDIMAS, pokyčių metas, sugalvojau, kad reikėtų keisti požiūrį į tam tikrus dalykus..., tai va, apie ką galvoju, kaip save motyvuoju:

 • Mažiau sureikšminti skirtus darbus ir terminus. Aš žinau, kad jeigu turiu laiko, galiu atidėti tam tikrus darbus vėlesniam laikui;
 • Planuoti savo dienos laiką, užsibrėžti ką galėčiau padaryti ir tiesiog tai daryti , tačiau tai nėra privaloma, tiesiog..mintis, kad galėčiau tai daryti;
 • Domėtis naujais dalykais, kurti, vykdyti;
 • Nekalbėti apie kitų gyvenimus. Tai asmeninis to žmogaus reikalas ir jis sprendžia kaip jam su savo gyvenimu elgtis ir kokius sprendimus daryti, jeigu kas nors šnekėtų apie kito asmens gyvenimą... STOP, tai ne mano reikalas;
 • Daugiau pasitikėti savimi, savo jėgomis;
 • Neklausyti ką kiti kalba apie Tave (Tu žinai kas tu esi ir niekas neturi teisės Tavęs teisti).
Gan daug užsibrėžiau, nesakau, kad viskas bus įvykdyta 100 procentų, bet pasistengsiu :)
Mąstau, kaip kiti žmonės save įkvepia? motyvuoja? Aš jais labai žaviuosi :)
Iki kito pasimatymo,
Su daug meilės,
Simona

EN:
Hello lovelies,

Happy spring everybody! It's so nice to feel the sun on your face and the warmth inside your body.
People's faces are changing, I can see more smiles and that makes me really happy.
I was thinking what should I speak about... because it is spring I want to tell You something that would wake up our bodies from that cold :)

SPRING-AWAKENING, time for change, I thought that I should replace my attitude toward some things..., so, what I'm thinking about is, how to motivate myself:
 • Think less about work and term time. I know that If I have time, I can delay some stuff for later;
 • Plan day time, think of something I could do and just do IT, but It's not like a mandatory thing, It's just a thought...what I could do;
 • Be interested in new things, create, accomplish;
 • Don't talk about other people's lives. It's their personal thing and they are in charge in what they do, If anyone would talk about other people I would kindly ask to not do it...just STOP it is not my business;
 • Believe more in myself and in what I do;
 • DO NOT listen what other people talk about me (You know that nobody has the right to judge you).
Well that was kind a lot for myself, I don't say it would be performed 100 percent, but I will try to do my best :)
I was thinking how do other people inspire, motivate themselves? I admire them :)
Until next time,
Much Love,
Simona


1.Snieguolė/Snowdrop

2.Šiandieną 7 ryto/Today at 7 a.m.


3.Ponas Murkevskis mėgaujasi saule/Mr.Murkevskis enjoying the sun

4.Mano nauja užrašų knygutė/My new notebook

5.Dangus vakare/Sky in the evening
Photos By: © S.S Photography


Paklausyk/Listen :)