3/21/2014

NEMIGA/INSOMNIA

Sveiki,

Šiandieną sugalvojau pakalbėti apie nemigą. Studentui tai yra vienas didžiausių priešų. Kai lankydavau mokyklą išsiderinimas nebūdavo toks didelis, kadangi keltis į mokyklą reikėdavo anksti, labai anksti..., aš net pusryčių nevalgydavau, kad galėčiau pamiegoti. Tiesa, mokykloje porą kartų irgi buvau nusmigus...

Universitete yra taip, jog į paskaitas gali nenueit (na bent jau VDU), bet jeigu nenueini, tada sąžinė graužia. Ummm, būdavo momentų, kai koliams ar egzaminams mokindavausi iki 4 ryto. Pasitaikydavo, kad visai nemiegodavau.

Dabar turbūt galvojate, tai ko nesimokindavai dieną? Na...papraščiausiai mano smegenys tada „miega“. Pastebėjau, kad visi kūrybiški reikalai, atmintis „įsijungia“ tik vakare, pradedu viską matyti kitaip, įžvelgiu smulkias detales, įsigilinu į savo darbą. Man naktis yra per daug graži, kad per ją miegočiau...

Žinoma, būna ir taip, kad norisi pagaliau eiti miegoti kaip normaliam žmogui, kaip tai darau? 
  • Išgeriu valerijono, jis ramina nervinę sistemą ir priverčia pasijusti mieguistai;
  • Skaitau labai nuobodžią mokslišką literatūrą;
  • Pasileidžiu lėtos, migdančios muzikos (kaip pvz.: Lanos Del Rey);
  • Įsijungiu dokumentiką (ji man būna įdomi), tačiau tie migdantys pasakotojų balsai...

Tiesa, teko skaityti, kad kai kurių žmonių protinis mąstymas labiau aktyvesnis vakare, tai va, manau priklausau ir aš tai vampyrų grupei haha. 

Man negalioja, kai kažkas pasako, išspręsi problemas kitą dieną. Tas pasakymas... „diena protingesnė už vakarą“-NETIESA.
Bet kartais vakaras neduoda gerų minčių...
Kitas dalykas, kodėl man vakaras labiau patinka...jis ramus, ne toks chaotiškas...ir kažkuo labai mielas širdžiai, jaukus (ypatingai mieste), tarp degančių žvakių. Aš turbūt kalbu apie tuos šiltus, vasaros vakarus, kai senamiestyje ir laisvės alėjoje knibždėta knibžda būriai žmonių, kurie sėdi lauko kavinukėse, apsigobę antklode ir šnekučiuojasi prie skanaus arbatos puodelio, pašonėje pasidėję cinamoninę bandelę. Tokie vakarai man primena vaikystę, nežinau kodėl...

Įdomu, kaip kiti kovoja su nemiga? Ar jums mielesnis vakaras ar diena?

Hello,

So today I thought I should talk about insomnia. For a student this is one of the biggest enemies. When I was at school my time schedule was normal… you have to be at school very early in the morning…I didn’t even had my breakfast, I would rather sleep a bit longer, than get up to eat. Oh by the way, at school I was “OFF”(sleeping) couple of times during class….

At university there is one cool thing going on, you can choose not to go to classes If You don’t want to ( well at VMU-(Vytautas Magnus university) the system works like this), but If I wouldn’t go, then my conscience would start to eat me alive.
Ummm, there were moments when I would be up until 4 a.m in the morning just to study for midterms. Few times I had not slept at all.

Maybe now you’re thinking…why wouldn’t You study at the day time? Well…basically my brain doesn’t work that way…at day time “they” are “sleeping” (shhhhh).
I noticed that creative things and memory „TURNS ON“ just at the evening or at night, I start to see things differentely, I can notice small things(details) and just GET into work mode. For me, the night is too beautiful to be wasted at sleeping.....

Of corse, there are times when I just want to go to sleep like a normal person, so what do I do?
  • I drink a liquid called (in latin: Valeriana officinalis), that thing calms your nerve system and makes you feel sleepy;
  • I read very boring scientific  literature;
  • I listen to slow, sleepy music (like Lana Del Rey);
  • I turn On a documentary (It’s interesting material), but those sleepy storytellers voices…
Oh by the way, I was reading one article that some people brain activity is more active at evening, sooo, I think I belong to the vampire group haha.

For me there is a thing that don’t exist when somebody tells it to me. IT IS: “You will solve Your problems other day”. That saying…”morning is more clever than the evening”-NOT TRUE.
But...sometimes evening doesn‘t give You good thoughts....
Another thing, why I‘m sooo into the evening...It‘s calm, not so chaotic... and at some part very sweet to my heart, cozy (specially in the town centre), in the light of candles. I‘m probably talking about those warm summer evenings, when in the old town or freedom alley there are many people, that sits at the outside coffee shops, wrraped themselves in a blanked and talking with a delicious cup of tea, with a cinamon bun right beside them. These evenings remind me my childhood, I don‘t know why...

 I‘m ineterested in how other people battle their insomnia? Do people prefer evening or day-time more?
Black NightO taip pataikiau į temą su daina/ Oh yes right at the target with the theme song: